Artists: Part I: Du Rongkun, Dragon Zheng, Liu Jianming, Zhai Xuanhong, Zhang Zhaoying, Jiang XiaranArtists: Part II: Li Rui, Zhang Ya, Ma Haijiao, Dong He, Zhao YuCurator: Selena YangVenue: SVB Bank Art Space Address:  Van Heuven Goedhartlaan 1, Amstelveen, the NetherlandsExhibition Period: Part I: 7 March 2019 to 5 April 2019, Part II: 11 April…

Read More

Exhibition ‘Young Chinese Artists’ – group exhibition of Zhang Zhaoying, Li Rui, Zhang Ya, Zhai Xuanhong, Zhang Jing, Shan Feida, Jiang Xiaran, Zhou Hang, Ma HaijiaoExhibition Period: 17 January 2017 to 26 February 2017Venue: Jan van der Togt MuseumAddress: Dorpsstraat 50, Amstelveen, the Netherlands In 2016, talented young Chinese artists worked in Amstelveen. In-depth works…

Read More